Familierecht

De advocaten houden zich uitsluitend bezig met zaken op het gebied van familierecht en zijn daarin gespecialiseerd. Onder familierecht vallen onder andere:

  • Echtscheidingen/verbreking samenleving/beĆ«indiging geregistreerd partnerschap
  • Alimentatie
  • Omgangsregeling/gezag/co-ouderschap
  • Opstellen ouderschapsplan
  • Afstammingskwesties (ontkenning vaderschap, erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap)
  • Boedelverdeling/afwikkeling huwelijkse voorwaarden
  • Adoptie
  • Wijziging voornaam
  • Kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing)

Het kantoor heeft goede contacten met mensen naar wie u eventueel kunt worden doorverwezen, of aan wie zonodig advies kan worden gevraagd, zoals een familietherapeut, een notaris, of een accountant.